סביבה מקדמת? יש דבר כזה בכלל?

זה נדמה לנו שמדובר בסיפור כל כך מסובך. להחליף סביבה ?? למצוא סביבה מקדמת? איך אני אכיר אנשים חדשים שיהיו מספיק טובים בשבילי