מתי החוק מתיר שיפוץ ללא צורך בקבלת אישורים ומתי חייבים להיעזר בבעלי מקצוע

ב-2014 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה. בתיקון נקבעה רשימה של עבודות שיפוץ חיצוניות אשר פטורות מקבלת היתר, לדוגמא: גדרות ושערים במידות ובתנאים שנקבעו בתקנות, התקנת גגות, פרגולות ועוד