תנאי שימוש

תנאי השימוש של אתר האינטרנט (להלן: “האתר” או “אתר האינטרנט”) של חזית שכתובתו hazit.co.il (להלן: “חזית”) הוא כאמור בתנאי השימוש של Netolink בכתובת netolink.co.il, לפי השינויים המותאים לאתר חזית.

בנוסף לאמור בתנאי השימוש האמורים ב- Netolink, מובאים תנאים נוספים כאמור בהמשך ועשויים להשתנות מעת לעת. במקרה של סתירה בין הוראות לפי מדיניות זו ולפי פסקה קודמת, ההוראות אשר מגנות יותר על האתר יהיו העדיפות.

משתמש להלן הוא מי שנכנס לאתר האינטרנט חזית בכל דרך שהיא ובכל מכשיר שהוא. תנאים אלו נכתבו בלשון זכר-יחיד ולצורך נוחות בלבד, אך הדבר מוכוון הן לנקבה והן לרבים.

משתמש שאינו מסכים לתנאים האמורים בעמוד זה – אינו רשאי להיכנס לאתר חזית ואינו רשאי לעשות כל שימוש באתר או בתוכנו.

הגבלת אחריות

תכני האתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי, לא ייעוץ משפטי, לא ייעוץ פיננסי ולא ייעוץ אחר, בין אם דרוש לו רישיון על פי חוק ובין אם לא. השימוש בתכנים נעשה באחריות המשתמש בלבד.

חזית או מי מטעמו, אינם אחראים לשום נזק, במישרין או בעקיפין, שייגרם או עשוי להיגרם למשתמש או למי מטעמו או למי שפעל מטעמו, כתוצאה משימוש באתר או אי שימוש בו, הסתמכות על האתר או אי הסתמכות, הצגת התוכן או אי הצגתו, הפסקת הצגת התוכן, הגבלת הכניסה למשתמש, הפסקת פעילות האתר, העברתו לאחר וסיבה אחרת בעניין האתר.

מובהר כי אתר חזית עשוי להציג קישורים או פרסומות לאתרים אחרים, שאינם אתר חזית או של Netolink. חזית או מי מטעמו אינם אחראים על תקינות או בטיחות האתר, שלמותו או תוכנו, ההתקשרות עם אותו מפרסם או בעל אתר או מי מטעמם, ואין חזית אחראי על תוכן המודעה או הפרסומת, על שלמותה, דיוקה או אמינותה. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי חזית או מי מטעמו ולא לרבות ההשלכות כתוצאה מכך.

יצויין כי פרסום כתבה ו/או הכתבה לרבות תוכנה, לפי מדיניות פרסום תוכן של אתר חזית, איננה בגדר של “פרסומת” לפי הגדרתה בחוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981. לפיכך, פרסום כתבה איננה פרסום פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, בלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת.

על אף האמור בפסקה קודמת, ככל שתוכן הכתבה יהיה פרסומת, והמשתמש כהגדרתו במדיניות פרסום תוכן (קרי, מפרסם הכתבה) ישלם על כך סכום כספי בגין הפרסום, חזית תהיה רשאית לאפשר תוכן שהוא פרסומת ובלבד שיוצג כי מדובר על פרסום כאמור.

השימוש באתר

השימוש באתר ובתוכן הנמצא בו ניתן כפי שהוא AS-IS, ולא תהיה למשתמש טענה כלפי התוכן, סוגו, שלמותו, אמינותו, בטיחותו, דיוקו או כל הדבר הנוגע לגבי התוכן.

ניתן להשתמש לצרכים אישיים או פרטיים, ולא לצרכים אחרים כלל, אלא אם ניתן אישור מפורש ובכתב מאתר חזית או מי מטעמו.

זכויות יוצרים

תכני האתר מוגנים בזכויות יוצרים או זכויות קנייניות השייכות לחזית או לגורם אחר שאינו מטעם חזית, לרבות תמונות, סרטונים, טקסט, או תכנים אחרים.

חל איסור על העתקה, שכפול, צילום, תרגום, הקלטה, שידור, אחסון או לעשות שימוש אחר במידע, אלא אם ניתן אישור במפורש מאתר חזית או מי מטעמו.

מי שזכויות היוצרים או הקניין שלו נפגעו דרך אתר חזית, רשאי לפנות לצורך בירור ולפרטים נוספים.

פרסום כתבות

חלק מהכתבות באתר חזית מפורסמות על ידי חזית או מי מטעמה וחלק על ידי מי שאינו מטעם חזית או מי מטעמה. תכנים אלו מפורסמים בהתאם למדיניות כתיבת התוכן בלבד.

אתר חזית לא אחראי על התוכן וההשלכות כתוצאה מכך, כאמור בתנאי שימוש אלו לעיל.

הצהרת נגישות

לפי התקנות, חזית אינו חייב בהתאמת נגישות לשירות לציבור המשתמשים. יחד עם זאת, האתר נגיש באופן חלקי וחזית עושה מאמצים רבים כדי לאפשר לכולם לעשות שימוש באתר. בכל שאלה, ניתן לפנות דרך עמוד יצירת הקשר.

מדיניות פרטיות

ניתן לעיין עמוד מדיניות פרטיות של חזית.

שינויים

תנאים אלו מתעדכנים מעת לעת. חזית אינו חייב בעדכון המשתמש לגבי התנאים החדשים וניתן להיכנס הנה כדי לעדיין בתנאים העדכניים ביותר. חזית לא ישמור גרסאות קודמות ושינויים יחולו מיידית.