תנאי שימוש

תנאי השימוש של אתר חזית שכתובתו hazit.co.il (להלן: “חזית”) הוא כאמור בתנאי השימוש של אתר Netolink בכתובת netolink.co.il, לפי השינויים המותאים לאתר חזית.