מתי החוק מתיר שיפוץ ללא צורך בקבלת אישורים ומתי חייבים להיעזר בבעלי מקצוע

ב-2014 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה. בתיקון נקבעה רשימה של עבודות שיפוץ חיצוניות אשר פטורות מקבלת היתר, לדוגמא: גדרות ושערים במידות ובתנאים שנקבעו בתקנות, התקנת גגות, פרגולות ועוד.

גם התקנת מתקני עזר למבנה כמו מתקן חנייה לאופניים, מצלמות, צופר אזעקה, התקנת סורגים לחלונות והחלפת רכיב בבניין הזהה במידותיו לרכיב המוחלף פטורים מקבלת היתר. עוד למשל, הקמת מחסן ומבנה לשומר, עבודות פיתוח לשיפור הנגישות והתקנת אנטנה וצלחת קליטה יכולות להיות פטורות מהיתר.

מאז כניסתו של התיקון, הרשויות המקומיות הידקו את הרגולציה על המשפצים הפרטיים. היחידה לאכיפת דיני מקרקעין שהוקמה לפני עשר שנים יצרה גם היא אחידות והחמרה בדרישות לקבל האישור, וגרמה גם לרשויות שההקפדה בהן הייתה "רופפת" להקשיח את הפיקוח והאכיפה בנושא. כיום אין רשויות שמעלימות עין משיפוץ שנעשה ללא ההיתרים הדרושים, כך שלא מומלץ למשפצים לקוות ל"עיגול פינות" או "עצימת עין" מצדן של הרשויות.

משרדי עורכי דין המתמחים בנדל"ן ומקרקעין מטפלים היום ביותר ויותר צווים שהוגשו בשל בנייה לא חוקית, גם ביישובים קטנים בהם היה נהוג להעלים עין מהתופעה. היום כל יישוב חשוף לביקורת ולאכיפה בנושא. הרשויות יכולות להורות למי ששיפצו ללא היתר לפרק את הבנייה וכן להטיל על המשפץ קנסות כספיים, וכמובן שאף אחד לא מעוניין להגיע למצב הזה.

למשפצים מוטב לזכור כי החמרת הפיקוח והאכיפה בנושאים אלו אינה נועדה להערים עליהם קשיים ולפגוע בתוכניות השיפוץ שלהם. המאמץ להגדיר תקנים ושיטות עבודה סדורות נועד להבטיח שהשיפוץ לא גורם לפגיעה בסביבה, בבטיחות ובתשתיות של כלל התושבים. הרי אילו השכן שלנו היה משפץ את ביתו בצורה שהייתה פוגעת בסביבת המגורים והמחייה שלנו, היינו מתרעמים על כך. ההנחיות החדשות מונעות התרחשויות מסוג זה.

לאור זאת, לא מומלץ למשפצים לפנות ישירות לרשות המקומית לצורך קידום תכנית השיפוץ שלהם. כדי להימנע מהפרות ועונשים, היום יותר מתמיד יש צורך להתייעץ עם בעלי מקצועי כבר בשלבי התכנון הראשוניים. זהו חלק בלתי נפרד מתהליך השיפוץ. רק איש מקצוע רשאי לחתום כעורך הבקשה על מסמכי רישוי הבנייה, ורק איש מקצוע יכול לקבוע אם השיפוץ מצריך היתר או פטור ממנו.

יש לפנות לאיש מקצוע העוסק בתחום השיפוץ אותו מבצעים . ככלל, עבור כל עבודת שיפוץ שכרוכה ביותר מקירות גבס, יש להתייעץ עם מהנדס. גם כאשר מתכננים עבודות פנימיות בדירה צריך להתייעץ עם מהנדס כדי לוודא שלא תהיה לשיפוץ השפעה על הקונסטרוקציות. כאשר מדובר על תכנונים מורכבים יותר, צריך להיוועץ באדריכל.

אגב, ראוי לציין שלא מדובר בפרוצדורה שמייקרת משמעותית את השיפוץ: היות ואין רגולציה המסדירה תעריפים ועלויות בתחום התכנון, נוצרת תחרות בשוק, המחירים ירדו ומדובר בעלויות סבירות, בוודאי בהשוואה לעלויות נוספות בהן נושא הפרט המשפץ והבונה. בכל אופן, מדובר בעלות מזערית בהשוואה לעלות בה עלול לשאת המשפץ במקרים בהם יתברר שביצע עבודות בניגוד לתקנות המסדירות בתחום.

הכותב הינו עו"ד משה רז-כהן, מומחה לדיני נדל"ן ומקרקעין.