סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים – הסעיף שיעלה לך את הסעיף

עמדת והפסקת לעבוד בגלל פיטורים או התפטרות? סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע האם הפיצויים שלך הם באמת הכסף שלך. כאן נכנסים גם עניינים הקשורים לפנסיה והחיסכון שלך.

הנה כל מה שצריך לדעת.

מה זה סעיף 14?

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין אומר אומר כך – אם שולמו כספים לפנסיה הם לא נחשבים ולא באים במקום תשלום פיצויים, אלא אם נקבע אחרת בהסכם, צו או אישור שר העבודה.

המשמעות של זה שאם קיבלם תשלום רכיב פיצויים בפנסיה, אז הם לא נחשבים ולא באים במקום הפיצויים המחושבים לפי החוק. כך שאם למשל קיבלתם תשלומי פיצויים לחיסכון הפנסיוני, ולא מגיע לכם לפי החוק – אפשר לדרוש אותם בחזרה.

החלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים משמעו כי רכיב הפיצויים שהועבר לפנסיה כן באים במקום הוראות החוק. דבר זה קיים לפי צו פנסיה חובה ולפי אישור כללי מאת שר העבודה.

חישוב פיצויים לפי סעיף 14

כזכור, הפיצויים ניתנים לפי חישוב של חודש אחד על כל שנת ותק, כאשר השכר לאותו חודש הוא השכר האחרון לפי הפסקת עבודה (כ-8.33% בחישוב חודשי).

אבל, כאשר מחילים את הסעיף, אז רכיב הפיצויים ששולמו לפנסיה, האם באים במקום התשלום, לא נחשבים לפי חוק, ולכן הם משולמים לפי המשכורת באותו חודש. במקרה כזה, המעסיק צריך רק להשלים את החלק החסר, אם חסר.

הנה דוגמה:

נניח ועבדתם שנתיים וקיבלתם שכר של 10 אלף ש"ח בחודש בשנה הראשונה ובשנה השניה 12 אלף ש"ח לחודש, ואז פוטרתם.

  • לפי חוק הפיצויים (בלי החלת סעיף 14 באופן מלא), מגיע לכם 24 אלף שקל (לפי חישוב של 2 חודשים כפול משכורת אחרונה).
  • לפי הפנסיה ועם החלת הסעיף באופן מלא (8.33%), מגיע לכם 22 אלף שקל (לפי חישוב של 10 אלף לשנה ראשונה ו-12 אלף לשנה שניה).

במידה והמעסיק שילם רק 6% לפנסיה מתוך 8.33% (זה המינימום המותר), אז החלק הזה (72%) כן נחשב לפי החלת הסעיף וה-28% נחשבים לפי החוק.

באותה דוגמה:

  • החלת הסעיף על 72% מהפיצויים – מגיע לכם 7,200 ש"ח לשנה ראשונה, 8,640 ש"ח לשנה שניה, סך הכל 15,840 ש"ח.
  • אי החלה על 28% מהפיצויים – 6,720 ש"ח (0.28 כפול שנתיים כפול 12 אלף).
  • סך הכל – 22,560 ש"ח.

האם סעיף 14 כדאי?

כאשר קיים סעיף 14:

  • העובד זכאי לפיצויים גם אם פוטר וגם אם התפטר.
  • העובד לא זכאי להשלמת פיצויים על החלק ששולם לפנסיה.
  • העובד כן זכאי להשלמת פיצויים על החלק שלא שולם לפנסיה.
  • כספי הפיצויים בפנסיה משולמים על ידי חברת הפנסיה, והרכיב שלא שולם לפנסיה משולם לעובד על ידי המעסיק.

האם חל עליי סעיף 14?

רוב הסיכויים שכן. אם משלמים לך רכיב פיצויים לפנסיה, אז כל אותו רכיב מגיע במקום הפיצויים.