עובד עצמאי? ייתכן וגם מגיע לך מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה) מהמדינה!

עובדים עצמאים רבים נפגעו בגלל קורונה, כדי לסייע, המדינה מעניקה לזכאים מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה) – בנוסף לפעימה ראשונה ששולמה. גם אתם יכולים לקבל את הכסף.

כך תעשו זאת.

מהו מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)?

בגלל הקורונה, המדינה החליטה לשחרר מהכיס שלה מענקים מסויימים למי שנפגע כמו לשכירים ולעצמאים. מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה) הוא תשלום כספי שעובדים עצמאים יכולים לקבל אם הם עונים על תנאי זכאות שונים.

מדובר על סכום כספי שמשתנה מעסק לעסק אחר, המחושב לפי גובה ההכנסות של העסק העצמאי בשנת 2018. הסכום המירבי שאפשר לקבל הוא 10,500 ש"ח.

כדי לקבל את הכסף, אתם צריכים גם להגיש תביעה מיוחדת דרך אתר האינטרנט של מס הכנסה ואז הכסף יעבור אליכם.

למי שלא יודע – הוא עשוי להיות זכאי לקבל גם מענק סיוע לעצמאים פעימה ראשונה.

האם מגיע לי מענק סיוע לעצמאי?

הינך זכאי לקבל מענק סיוע לעצמאים פעימה שנייה, אם הינך עונה על תנאים אלו:

  • גילך הוא 20 ומעלה בשנת 2020.
  • היה לך עסק פעיל ב-6 החודשים הקודמים, בין 1.10.2019 ועד 30.3.2020.
  • ההכנסה החייבת שלך בשנת 2018 היתה עד 1,000,000 ש"ח.
  • ההכנסה החייבת מהעסק שלך בשנת 2018 הייתה מעל 8,568 ש"ח.
  • הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018.
  • הגשת דו"ח תקופתי למע"מ.
  • העסק שלך נפגע מקורונה, כך שכמות המכירות שלך בחודשים מרס-יוני 2020 היה נמוך ב-25% או יותר לעומת מרס-יוני 2019. אם פתחת עסק אחרי 1.3.19 תחושב לפי הכנסה חודשית ממוצעת.

אם פתחת עסק בשנת 2019, אז כל מה שכתוב 2018 אפשר להחליף ל-2019.

כמה אוכל לקבל?

גובה המענק נקבע לפי ההכנסות שלך. כלומר, גובה המענק הוא מכפלה של ההכנסה החודשית הממוצעת שלך ב-70% – ולכל היותר 10,500 ש"ח.

אם הכנסה שלך עולה על 40,000 ש"ח, אז מסכום המירבי ירד המכפלה של 17.3% ב- הפרש של הסכום שמעל 40 אלף שקל.

איך אוכל לקבל את המענק?

לא מקבלים את המענק באופן אוטומטי, כי צריך להגיש תביעה לרשות מס הכנסה. למעשה, אפשר להגיש תביעה האזור האישי באתר רשות המיסים מתאריך 3 במאי 2020. אם איך לך חשבון באתר, עליך להירשם בחינם בכמה צעדים פשוטים.

אחרי שנכנסים לאתר, בוחרים במענק סיוע בגלל קורונה, ממלאים את הטופס ושולחים למס הכנסה. הכסף עובר לחשבון הבנק תוך כמה ימים. אפשר לשנות את מספר חשבון הבנק.