מה ההבדל בין אדם למלאך?

מה ההבדל בין אדם למלאך ?
לפי הקבלה העולם שלנו נקרא עולם עשיה,
ומעליו יש עולמות רוחניים – יצירה, בריאה ואצילות.
עולם היצירה הוא במהותו עולם של רגש.
כל ההוויות שבו הן מהויות של תכונות הרגש מסוגים שונים.
הישויות של עולם היצירה פועלות בתוכו – כשם שאנו פועלים בעולם שלנו, והן קרויות באופן כולל מאוד בשם ״מלאכים״.

המלאך הוא מציאות רוחנית מוגדרת לפי התכונות והאופי המיוחדים שלה.
האדם יכול לשנות ולהחליף את מצבו ותפיסתו הרגשית לפי תנאי הזמן,
והוא מלא צדדים וסתירות.
אבל מלאך – הוא כל כולו התגלמות של מהות רגשית אחת, חד משמעית וחד ערכית.
למשל : דחף של אהבה, דחף של יראה, דחף של רחמים וכדומה.
בתוך רגש של אהבה למשל, אנחנו יכולים למצוא הרבה גוונים הוחלוקות עד אינספור,
אין שתי אהבות דומות זו לזו.

המלאך השומר - אורית מרטין
המלאך השומר – אורית מרטין

לכן יש מספר רב מאוד של מלאכים.
כשם שהמורכבות המיוחדת של אישיותו של אדם מגדירה אותו
כך אותה מסגרת של אמוציה – מגדירה את מהותו של המלאך.
למלאך יש שליחות מתמדת בהיותו מקשר בין עולם העשייה ובין העולמות העליונים יותר.
המלאך מעביר שפע של חיות בין העולמות בשליחות דו-צדדית.
מאור הבורא כלפי למטה ומהעולם שלנו כלפי מעלה.

האדם יוצר כל הזמן מלאכים על ידי הפעילות שלו.
הרגש והכוונה שבתוך מעשה יוצרים הוויה בעלת ממשות אובייקטיבית,
והוויה זו יוצרת מלאך שהוא מציאות רוחנית השייכת לעולם היצירה.

עשייה של מצוה למשל – מחוללת שינוי גם בתוך עולם הטבע הגשמי,
אבל השינוי המשמעותי יותר הוא דווקא צד הקדושה הרוחני
הטמון בה, הקשור לעולמות העליונים כולם.
אדם שעושה מצוה, למשל -מתפלל ומכוון כוונה של קדושה –
יוצר בכך מלאך שהוא מעין שליח שלו לעולמות העליונים,
וקשור במהותו לאדם היוצר אותו.
אך הוא קיים במימד אחר של הוויה – בעולם היצירה.
וכך האדם מוקף במלאכים שהוא יצר.
כשאנחנו עושים מעשה, הוא נראה לנו כחלק ממבנה העולם החומרי שלנו,
אבל מעצם מהותו, האדם קשור למערך העולמות העליונים משפיע ומושפע מהם
גם אם הוא לא מרגיש תחושה מיוחדת בקשר לכך.
לעומת זאת, המלאכים מודעים למהותו העליונה של הבורא
ולכן יכולים לשמש כשליחים מלמטה לעולמות העליונים, ומלמעלה – לעולם שלנו.

דברים אלו נכתבו בהשראת הספר המדהים והמומלץ מאוד:
״13 עלי השושנה״ של הרב עדין שטיינזלץ זצ״ל

שם הציור: ״המלאך השומר״ – מאת האמנית אורית מרטין
עוד ציורים (תמונות רוחניות) אפשר לראות באתר.
ניתן להזמין הדפסים על קנבס איכותי בכל גודל
להזמנות: 058-7676321