מדרגות מס הכנסה 2024 – שיעורי מס על הכנסות בישראל

יש לכם הכנסה מעבודה או מעסק ואתם רוצים לדעת כמה מס הכנסה אתם צריכים לשלם? מדרגות מס הכנסה הן הפיתרון ולפיהן נקבעים שיעורי המס. החישוב הוא שנתי למרות שהתשלום יורד בכל חודש.

הנה מה שחשוב לדעת.

מה זה מדרגות מס הכנסה?

מדרגות מס הכנסה אלו הן שכבות מס המוטלות על אנשים בישראל לפי גובה ההכנסה ולפי סוג ההכנסה. לכל שכבה יש טווח של שכר מסויים ושיעור המוטל על אותו טווח. ככל שעולים בשכר, עוברים לשכבה גבוהה יותר ושם שיעור המס גבוה יותר.

מס הכנסה מעבודה או מעסק (עצמאי) הוא על מס פרוגרסיבי. המשמעות היא שככל שההכנסה גדולה יותר, ככה לא רק המס גדול יותר, אלא גם אחוז המס גבוה יותר.

זה הזמן לומר כי מס הכנסה בישראל הוא מס שנתי, הוא מחושב ונגבה בצורה שנתית. בפועל הוא מנוכה מהשכר אצל עובד שכיר בכל חודש, אך החישוב הוא מבוסס על הכנסה שנתית. הדבר תקף גם לגבי עובד עצמאי.

רוב ההכנסות מחושבות לפי מדרגות מס הכנסה. אלא אם כן יש מס מיוחד שמוטל על הכנסה מסויימת, למשל מס על השכרת דירה, מס על רווחים משוק ההון ועוד.

שיעורי מס הכנסה הישראל

שיעורי מס ההכנסה בישראל על שכיר או עצמאי, מחושבים לפי סוג ההכנסה. האם היא נוצרה מיגיעה אישית (מעבודה) או לא מיגיעה אישית (לא ממאמץ). אלו הנתונים לשנה זו.

מדרגות מס הכנסה מיגיעה אישית

המס מוטל על הכנסה מעבודה, מעסק, מקצבת פנסיה, מקצבת ביטוח לאומי, פיצויי פיטורין ועוד.

הכנסה חודשית (מדרגות מס לחודש)הכנסה שנתית (מדרגות מס לשנה)שיעור המס
עד 7,010 ₪עד 84,120 ₪10%
7,011 ₪ – 10,060 ₪84,121 ₪ – 120,720 ₪14%
10,061 ₪ – 16,150 ₪120,721 ₪ – 193,800 ₪20%
16,151 ₪ – 22,440 ₪193,801 ₪ – 269,280 ₪31%
22,441 ₪ – 46,690 ₪269,281 ₪ – 560,280 ₪35%
46,691 ₪ ואילך560,281 ₪ ואילך47%
מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית

הערה: זהו מס ברוטו, כאן צריך לקבחת בחשבון בחשבון הטבות במס שיש כמו נקודות זיכוי, הטבות יישובים ועוד. אלו הטבות מקטינות את גובה המס עד לאיפוס מלא.

מדרגות מס הכנסה שלא מיגיעה אישית

הכנסה חודשית (מדרגות מס לחודש)הכנסה שנתית (מדרגות מס לשנה)שיעור המס
עד 22,440 ₪עד 269,280 ₪31%
22,441 ₪ – 46,690 ₪269,281 ₪ – 560,280 ₪35%
46,691 ₪ ואילך560,281 ₪ ואילך47%
מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית

המס מוטל על הכנסות משכירות וכדומה.