ייפוי כוח מתמשך

החל מהתפרצות וירוס הקורונה, כמעט בכל יום מקבלים עורכי הדין שאלות מאנשים מודאגים, בקשר ליכולת קבלת ההחלטות, במקרה של מחלה קשה או אישפוז.

רוב הפניות, כלל לא מגיעות ממבוגרים, אלא מצעירים, החוששים שלא יוכלו לקבל החלטות בקשר לגופם או רכושם, במצב של מחלה קשה וחוסר תפקוד. מכאן, חשיבותו של "ייפוי כוח מתמשך".

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המחליף את הצורך במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. המסמך מאפשר לכל אדם בגיר, כשיר וצלול, לקבוע כיצד ועל ידי מי, יטופלו ענייניו האישיים, בשעה שלא יוכל לטפל בכך בעצמו.

כלומר, האדם בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, כאשר ייפגע כושר השיפוט שלו.

האדם הממנה רשאי לקבוע מה יהיה תוקף ייפוי הכח המתמשך, באילו מקרים הוא יופעל, מה יהיו סמכויות מיופה הכוח, מה יהיו דרכי הפעולה ודרכי קבלת החלטות, מה יהיה מרחב שיקול הדעת של מיופה הוכח, ובאילו מקרים מיופה הכוח יסיים את תפקידו.

ייפוי כוח מתמשך מעניק ביטחון ושלווה, בידיעה שאך רק האדם בו בחר הממנה, הוא זה שידאג לאינטרסים שלו. מדובר בהליך פשוט יחסית, המכבד את רצונו של האדם, ומונע התערבות של המדינה, בעניינו וברצונו.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף, באופן מיידי, ללא תקופת המתנה וללא צורך בהליך משפטי או בהתערבות מינהלית אחרת. הוא נכנס לתוקף, באחד מהמקרים הבאים:

  • במועד בו האדם הממנה, לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח.
  • בהתקיים תנאים מסוימים, שנקבע בייפוי הכוח כי אם הם מתקיימים, ייפוי הכוח ייכנס לתוקף (למשל להליכים רפואיים מורכבים, טיפולים במחלות קשות, ניתוחים, טיפולים רפואיים במחלת הקורונה, המצריכים הנשמה והרדמה, כניסה למצב סיעודי וכדומה).

אם האדם הממנה כשיר, ומסוגל לדאוג לענייניו, הרי שייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף. אם הממנה חזר לאיתנו, והוא כשיר ומסוגל לדאוג לענייניו, הרי שייפוי הכוח המתמשך שניתן – פוקע (שכן התנאי שנקבע – אינו תקף עוד).

ביטול ייפוי כוח מתמשך

על פי הוראות החוק, האדם הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, בכל עת שיחפוץ. עם זאת, אם ייפוי הכוח כבר נכנס לתוקף, והממנה חתם על סעיף שמגביל את אפשרותו לבטל את ייפוי הכוח המתמשך – נדרש אישור בית המשפט לביטול.

בנוסף, קרוביו של האדם הממנה אף הם רשאים לפנות לבית המשפט המוסמך, בבקשה לביטול ייפוי הכוח, אם קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקודו של מיופה הכוח, או אם הנסיבות שבהן נערך יפוי הכוח מצדיקות את ביטולו.

מסקנות והמלצות

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לכל בגיר, שהוא כשיר וצלול, לקבוע כיצד ועל ידי מי, יטופלו ענייניו האישיים, בשעה שלא יוכל לטפל בכך בעצמו. השירותים במשרד עורכי דין, אינם מתמצים בעריכת ייפוי כח מתמשך, אלא בטיפול מלא וכולל גם בתחומים הקשורים והמושפעים מכשירותו של המצווה: טיפול והמשכיות בעסק או בחברה, חוזים, מקרקעין ונדל"ן, עריכת צוואות, ירושות ונאמנויות. כל זאת, במטרה להבטיח כי ייפוי הכח המתמשך, ישקף במדויק, בכל התרחישים ובכל ההשלכות (אישיות, משפחתיות, עסקיות, כלכליות ורפואיות) – את רצונן הממנה, כאשר לא יוכל לדאוג לכך עוד.

הכתבה פורסמה על ידי רועי וולר, עו"ד, ממשרד עורכי דין וולר ושות'.